God's Rose Garden
Categorie lijst
God's Rose Garden!

 

 

  

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

      Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 
De zachte stem

 

 

  photo 127868558111416nh-1.gif

 

 

 

 

 

 

Jezus spreekt

'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.'

 

 

De zachte stem


Ik spreek heel rustig. Luister naar Mijn stem.

Let nooit op de stemmen van de wereld -

let alleen op de zachte Goddelijke stem.

Luister en je zult nooit teleurgesteld worden.

Luister, en angstige gedachten en vermoeide zenuwen zullen tot rust komen.

De Goddelijke stem uit zich meer in zachtmoedigheid dan in kracht. Meer kalmerend dan in macht.

Maar het zachtmoedige en het kalmerende zullen je verwondingen genezen en je sterk maken,

en dan behoort het tot jouw taak om al je kracht Mijn kracht te laten zijn.

De kleine kracht van de mens is als klei vergeleken bij de granietrots van Mijn kracht.

Jullie zijn het voorwerp van Mijn bijzondere zorg.

Denk nooit, dat je aan de genade van de wereld bent overgeleverd.

Mijn engelen bewaken je dag en nacht en niets kan je schaden.

Je zou Mij waarlijk dankbaar zijn,

als je wist welke pijlen van ergernis en kwaad zij van je weren.

Breng Mij inderdaad dank voor het feit, dat gevaren,

die je niet kende en zag, toch zijn afgewend.

 

http://jezusspreekt.blogspot.nl

 


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl