God's Rose Garden
Categorie lijst
God's Rose Garden!

 

 

  

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

      Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 
Huis op een rots

 

 photo CAKE237_zpsbea475e6.jpg

 

 

Jezus spreekt

'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.'

 

 

Huis op een rots


Let er op, dat je Mijn stem hoort en onmiddellijk gehoorzaamt.

Gehoorzaamheid is het grote bewijs, dat je gelooft.

'Waarom noemt gij Mij Here, Here, en doet niet, wat Ik zeg?', sprak Ik,

toen Ik op aarde was tot de velen die volgden en luisterden, maar er niet naar handelden.

Ik vergeleek de man, die Mijn woorden hoorde en ze niet deed, met de man die zijn huis op het zand bouwde.

In tijden van storm en moeite wordt hij omver geworpen, zijn huis stort in.

Ik vergeleek de man die Mij onvoorwaardelijk gehoorzaamde,

met de man die zijn huis op de rots bouwde.

In tijden van storm staat hij pal, onwrikbaar.

Denk niet, dat Ik hiermee alleen het houden van Mijn geboden bedoel,

zelfs niet het naleven van Mijn bergrede.

Voor hen die Mij van zeer nabij kennen, bedoel Ik meer dan dat.

Ik bedoel het volgen, in alles, van de innerlijke leiding die Ik schenk,

de kleine bevelen die Ik aan een ieder persoonlijk geef, de wens die Ik te kennen geef -

en graag uitgevoerd zag. Het veilige, standvastige, onveranderlijke leven van Mijn discipelen,

het huis op de rots, wordt niet, zoals men wel zou wensen, in een ogenblik gebouwd,

maar wordt steen voor steen opgetrokken, fundament, muren, dak,

door te handelen in gehoorzaamheid,

door dagelijks Mijn wensen uit te voeren,

door in liefde Mijn wil te doen.

'Ieder, die Mij hoort en alles doet, wat Ik zeg, kun je vergelijken met iemand,

die zo verstandig was zijn huis op de rots te bouwen.

De regen viel neer, de rivieren stroomden over, de winden waaiden en beukten tegen het huis.

Maar het bleef overeind, want het was gebouwd op de rots'.

En het is in dat huis op de rots, dat door de mens is gebouwd,

maar door God geïnspireerd - het huis van gehoorzaamheid -

de meest getrouwe weergave van de aanbidding en verering van een discipel -

daar is het, dat Ik bij Mijn geliefde kom wonen.

Geef Ik je geen werk, geen hoop?

Werk voor de donkere dagen?

Gewone, kleine stenen van plichten, die je hebt gedaan en Mijn wensen, die je hebt vervuld.

Dit alles maakt je sterk en vormt je karakter tot dat standvastige,

onveranderlijke karakter van een christen,

waarvan Mijn dienaar Paulus heeft gesproken

en waartoe hij zijn volgelingen opwekte.

 

http://jezusspreekt.blogspot.nl/

 


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl