God's Rose Garden
Categorie lijst
God's Rose Garden!

 

 

  

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

      Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 
Mijn schoonheid

 

 

 

 

 

  photo ae654253_zps3f3e458e.gif

 

 

 

Jezus spreekt

'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.'

 

 

 

Mijn schoonheid


De profeet begreep de waarheid van het woord, dat Ik later heb gesproken:

'Wie oren heeft, die hore'.

Dit zou ook zó kunnen worden gezegd:

'Wie ogen heeft, laat die zien'.

De God, die op aarde geboren moest worden,

mocht geen lichaam bezitten, dat zo mooi zou zijn,

dat men Hem om de schoonheid van Zijn uiterlijk zou volgen en aanbidden. Neen!

Hij moest zijn als iemand, die door de wereld veracht zou worden

, maar voor het oog, dat kon zien, zou de Geest, die in dat lichaam woonde

, zo mooi zijn, dat het was alsof er aan die schoonheid niet ontbrak

. 'Als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben'.

Bid om geopende ogen, om de schoonheid te zien van Mijn karakter, van Mijn Geest.

Nee, meer nog - zoals het geloof de schoonheid van God zag in die Ene, die geen gestalte of heerlijkheid had

- bid om dat geloof te mogen bezitten,

waardoor je de schoonheid van Mijn liefde kunt zien in Mijn omgang met jou, en in Mijn werken.

Totdat je met het oog van het geloof alles zult zien,

wat je verlangt te verstaan over dat, wat de wereld wil veranderen in wreedheid en hardheid

. Ken Mij. Spreek tot Mij.

Laat Mij zo tot je spreken, dat Ik je liefdevol hart duidelijk kan maken,

wat nu nog mysterieus en zinloos schijnt te zijn

('wat geen gedaante noch heerlijkheid heeft)

 

http://jezusspreekt.blogspot.nl


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl