God's Rose Garden
Categorie lijst
God's Rose Garden!

 

 

  

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

      Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 
Simpele gehoorzaamheid

 

 

 

 photo lunapic_133519360692500_51.gif

 

 

 

Jezus spreekt

'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.'

 

 

Simpele gehoorzaamheid


Lieve Heer, leer mij om U in alle dingen gehoorzaam te zijn.Je bent de Mijne,

je hebt je door een belofte verbonden om Mij te dienen.

Elke nood van jullie was reeds voorzien.

Kijk achterom en zie hoe alle falen te wijten is geweest aan het feit

dat je niet onvoorwaardelijk de aanwijzingen hebt opgevolgd die Ik je gaf voor die taak of beproeving.

Luisteren naar Mijn stem houdt gehoorzaamheid in.

Ik ben een tedere Heer van liefde,

maar Ik ben een Leidsman wiens woorden niet lichtvaardig moeten worden opgevat.

Je bent een vrijwilliger, geen dienstplichtige,

maar indien je de voorrechten van Mijn dienst verwacht,

moet je Mij ook de gehoorzaamheid betonen welke die dienst met zich brengt.

De weg van gehoorzaamheid kan zwaar en somber lijken,

maar de geborgenheid van Mijn geordend leven kan de ongeoefende ziel nooit kennen.

Marcheer in de pas met je Leidsman.

 

http://jezusspreekt.blogspot.nl

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl